Mr Kuthumi

Hij gaf gestalte aan verscheidene bekende levens waarvan Farao Toetmoses, Pythagoras en vooral Franciscus van Assisi de bekendste zijn.
Wanneer tweelingzielen van een hoge inwijding samen in het leven op aarde aanwezig zijn, brengen zij dikwijls grote en belangrijke levens naar voor.
Samen met Clara trad Franciscus van Asissi in de voetsporen van Jesus en Maria Magdalena om de weg van liefde, wijsheid en gelijkheid te bewandelen. Franciscus van Asissi was een bezield spreker en zette de bezieling van hart en ziel dan ook letterlijk neer. En niet alleen sprak hij goed met mensen maar ook met dieren wat laat zien dat de telepathische communicatie universeel is over alle grenzen heen.