Birgitte M.P. Bosch

ClaraMrs Clara

De Ascended Lady Master Clara is een Lady Master van de tweede zielenstraal.
Haar tweelingziel, Meester Kuthumi is de chohan van deze straal.

Lees meer


Volle Maan Inzicht/Wijsheid van december 2019 van de Ascended Lady Master Clara telepathisch ontvangen door Birgitte M.P. Bosch

Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders,
Vol vreugde kom Ik in het licht van de volle maan naast u allen staan want weet, in het licht van de volle maan hebben Wij ook op aarde gestaan.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
In het teken van de wijsheid van het licht van de volle maan kom Ik naast u allen staan en reik Ik u het volgende inzicht, wijsheid aan.
Men heeft op aarde het spreekwoord; als moeder zingt is heel het huis in vreugde en daarom vraag Ik u; om niet over elkaar te oordelen maar wel het oor met elkaar te delen.

Lees meer