Birgitte M.P. Bosch

Birgitte M.P. Bosch is geboren met het telepathisch contact met de Ascended Masters en groeide op met wie zij haar Hemelse Vrienden noemde, Jozef Van Arimathea en Clara. Birgitte was 25 jaar toen zij tot het besef kwam dat haar Hemelse Vrienden, Ascended Masters zijn.

Vanaf dat moment meldden zich al snel verscheidene Ascended Masters met de vraag om zowel persoonlijke als algemene boodschappen door te geven. Voor Birgitte begon toen een boeiende reis in haar eigen leven door de verbondenheid met de wonderbaarlijke wereld van vele Hemelse Vrienden.

Na jarenlang in stilte te zijn opgeleid door de Ascended Masters kwam het boek Hemelse Woorden en de meditatie CD: de Meditatieve Dans uit en begon Birgitte met het doorgeven van Boodschappen voor een ruimer publiek.

Birgitte geeft Lezingen en voordrachten in Vlaanderen en Nederland. Ondertussen is ook het boek ‘Vanuit de ziel bekeken volgens de Leringen van Ascended Masters’ met bijhorende kaartset verschenen. Vanaf 2019 is Birgitte ook met onlinevideo Lezingen gestart. 
Graag is Birgitte een brug als boodschapster, energetisch en lichtwerkster om mensen en Meesters weer dichter bij elkaar te brengen. Om zo samen een brug te bouwen en de aardse en de Hemelse dimensie weer dichter bij elkaar te brengen over het pad van bewustwording om weer bewuster te kunnen zijn.