Na het boek Hemelse Woorden kreeg ik dikwijls de vraag wat bepaalde woorden betekenden, hoe vanuit de ziel en de dimensie van Meesters bepaalde dingen in elkaar zitten. Zo is het boek Vanuit de ziel bekeken volgens de Leringen van Ascended Masters geschreven als vervolg en ter verduidelijking

Vanuit de ziel bekeken volgens de Leringen van Ascended Masters.
Birgitte M.P. Bosch is geboren met het telepathisch contact. Zij groeide op met wie zij haar Hemelse Vrienden noemde, de Ascended Masters Jozef Van Arimathea en Clara. Birgitte was ongeveer 25 jaar toen zij tot het besef kwam dat haar Hemelse Vrienden Ascended Masters zijn. Vanaf dat moment meldden zich al snel verscheidene Ascended Masters met de vraag om zowel Persoonlijke als Algemene Boodschappen door te geven. Voor Birgitte begon een boeiende reis in haar eigen leven door de verbondenheid met de wonderbaarlijke wereld van vele Hemelse Vrienden en mensen die ze op haar pad ontmoette.

In dit boek neemt Birgitte u mee op reis door de Leringen die zij van Ascended Masters mocht ontvangen betreffende de ziel. Want de ziel wordt zoveel bezongen en beschreven. Maar wie of wat is dat fantastisch zielenwezen? Ook wordt u mee op reis genomen door de 7 zielenstralen en wordt de eigenheid per straal beschreven. Daarbij zijn er mooie oefeningen en tips om de eigen ziel beter te leren kennen en ervaren.

Ook maakt u kennis met Ascended Masters; wie Zij zijn en waren. En er staan Algemene Boodschappen in van alle Ascended Masters van wie Birgitte Boodschappen mag doorgeven. Aan de hand van deze Leringen wordt duidelijk gemaakt wie en hoe fantastisch onze ziel is. Waar we als mens vandaan komen en waar we naar huis terug keren. Ook wordt er duidelijk het verschil tussen een tweelingziel en zielenmaatjes beschreven. En staat er vermeld welke Verheven Lichtmeester en Aartsengel bij welke zielenstraal hoort en welke dag Hun energie het sterkst indaalt.

B.M.P. Bosch mag telepathisch Boodschappen ontvangen en doorgeven van de Verheven Lichmeesters: Jozef Van Arimathea, Clara, Pallas Athena, El Morya, Kuthumi, Paul de Venetiaan, Serapis Bey, Jesus, Maria Magdalena, Maria, Saint Germain en Quan Yin. Aartsengel Raphaël, Lady Venus en Lord Sanat Kumara.

Graag tot uw dienst.

Fragment uit het boek

Ascended Masters
Verheven Lichtmeesters, Opgevaren Meesters… Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde liefdevolle wezens die onze oudere Broeders en Zusters zijn.
Ze waren mensen zoals u en ik. Mensen met gewone en met grote levens. Soms bekend, soms onbekend. Zij zijn ons de weg voorgegaan en hebben de weg voor ons vrij gemaakt. Het pad van de Meester.
Het is een feit dat Zij een grote invloed op onze geschiedenis hebben uitgeoefend. Mensen die, door het leven te leven, de grote transformatiekracht hebben leren kennen en de ascensie, hemelvaart, verlichting hebben bereikt. Zij zijn ons hoger spiegelbeeld en door Hen beter te leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen en de mogelijkheden die wij in ons dragen. Zij zijn de liefdevolle handen die ons door het leven begeleiden. Doordat Zij zelf als mens geleefd hebben, staan Zij dicht bij ons en zijn Zij de ideale leraren en begeleiders. Zij hebben immers ook iedere emotie en iedere gedachte gehad die wij als mens kennen en zijn er Meester over geworden. Vandaar dat het van belang is om Hen weer beter te leren kennen en uit te nodigen in ons leven, zodat wij als mensheid in deze boeiende Aquariustijd onze eigen mogelijkheden terug ontdekken. Zo kunnen wij onze eigen ziel en Hoger-Zijn weer leren kennen om vanuit hart en ziel te leven. Wanneer wij weer leren beseffen wie Ascended Masters zijn, reizen we als mens ook door onze evolutie en gaan we weer beseffen dat we allemaal voorbestemd zijn om de dimensie van Ascended Masters terug te vinden. Het is goed te weten dat Zij met velen zijn en dat Zij ons een Hemelse Wereld aanbieden.
Het is altijd heel moeilijk om met woorden Meesters te beschrijven, omdat woorden vaak te kort schieten. Ze zijn zo liefdevol, wonderbaarlijk mooi, geduldig en toegewijd. Hun bewustzijn gaat ons verstand te boven. Met ons denken kunnen we dat niet bevatten.
Misschien dat het volgende voorbeeld het kan verduidelijken. Een Ascended Master reageert altijd op iedere vraag om hulp, van en aan iedereen. Met andere woorden; dag en nacht en Zij kunnen overal tegelijkertijd zijn. Terwijl bijvoorbeeld Mr. Jozef Van Arimathea op dit moment een Boodschap telepathisch via mij kan doorgeven, kan Hij op hetzelfde moment dat ook via tientallen andere boodschappers doen of Hij kan, ook op dat moment, aan andere mensen verschijnen. Dit geeft een klein beetje een beeld van de grootsheid en het kunnen van een Ascended Master.
Wanneer ik in dit boek over Meesters spreek, spreek ik over Ascended Masters. Met andere woorden; Meesters die Hun ascensie, verlichting bereikt hebben. Dit wil ook zeggen dat voor Hun het wiel van incarnatie doorbroken is en dat Zij niet meer als mensen in de vorm zullen incarneren. Er zijn echter ook meesters in de vorm, in het leven. Dit zijn bijvoorbeeld de Dalai Lama, Moeder Meera en Moeder Ama.
Ascended Masters zijn het menselijke ego volledig overstegen en zijn terug verenigd en vereeuwigd met de Ik Ben aanwezigheid. Hun licht is stralend en Hun liefde onvoorwaardelijk. Het is een liefde die heel anders aanvoelt dan de liefde die we op aarde meestal ervaren. Maar als je die liefde eens hebt gevoeld, gaat er iets in je ontwaken en ga je op zoek. En wanneer Meesters en zielen roepen, kom je tot ontwaken en ga je zoeken.
Zoals de Ascended Master Jozef Van Arimathea zegt: “Het is niet zozeer van belang te weten wie Wij waren, het is van groot belang te weten wie Wij zijn! Ken Mij, ken uzelf, want jullie zijn als Wij en Wij zijn als jullie.” Gelukkig mag onze menselijke nieuwsgierigheid ook bevredigd worden en heb ik in de loop der tijd al heel wat over Hun vorige incarnaties mogen leren. Leren en te weten komen over vorige incarnaties is een heel reisproces dat dikwijls jaren in beslag neemt. Helemaal voor ik het echt zeker kan en durf te zeggen maar in dit boek mogen we Meesters ook beter leren kennen door meer inzicht en begrip te krijgen in de geschiedenis en oude tijden.
Soms zorgen Meesters ook voor leuke verrassingen zoals de volgende Algemene Boodschap van Mrs. Maria Magdalena.
Algemene Boodschap van de Ascended Lady Master Maria Magdalena
Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders,
Ik Ben in totale vreugde dat Ik in uw midden aanwezig mag zijn. Voor zij die hier aanwezig zijn, maar ook voor zij die deze trilling en woorden later zullen horen of lezen; weet dat Ik spreek in deze tijd, maar dat deze tijd blijft voortduren. Dat wanneer u deze woorden, trillingen en energieën in de toekomst tot u neemt dat alles nog zal werken, dat alles nog telt. Want deze energie reist door tijd en ruimte en is niet enkel bestemd voor dit moment (c)

lees meer

in het boek Vanuit de ziel bekeken volgens de Leringen van Ascended Masters
ook als paperback boek te verkrijgen

Nu besteld meteen in huis voor slechts €9,99